Aktualności

piątek, 23 Wrzesień 2016

Nowe członkinie PTT

Miło mi poinformować, że Pani mgr psychologii Katarzyna Pakulska oraz Pani mgr psychologii Joanna Prusaczyk są nowymi członkami PTT.

Witamy w grono naszych członków.

prof. Bassam Aouil – Prezes Zarządu Głównego

Miło mi poinformować w imieniu Zarządu Głównego PTT i Komisji Rekomendacyjnej ds. Certyfikatów, że wniosek koleżanki Elżbiety Kowalskiej w sprawie nadania jej Certyfikatu Doradcy Online został pozytywnie rozpatrzony. Wręczenie nastąpi podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków PTT w dniu 12.11.2016r.

Gratulujemy i zachęcamy naszych członków do starania się o nasze certyfikaty.

prof. Bassam Aouil – Prezes Zarządu Głównego PTT

Miło mi poinformować w imieniu Zarządu Głównego PTT i Komisji Rekomendacyjnej ds. Certyfikatów, że wniosek koleżanki Karoliny Nowak w sprawie nadania jej Certyfikatu Specjalisty Seksuologa został pozytywnie rozpatrzony. Jego wręczenie nastąpi podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków PTT w dniu 12.11.2016r.

Gratulujemy i zachęcamy naszych członków do starania się o nasze certyfikaty.

prof. Bassam Aouil – Prezes Zarządu Głównego PTT

Bydgoszcz, 06.X.2015r

Sz. Pan Marek Waleśkiewicz,
Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego

W odpowiedzi na pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15-09-2015 r. znak: DDP-I.4352.1.2015. MKG, dotyczące uwag do projektu założeń do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, wysyłam stanowisko Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego.

Uważamy w Polskim Towarzystwie Terapeutycznym, że oczywiście zamysł uregulowania prawnego zawodu psychologa jest bardzo właściwy i niezbędny, ale projekt w obecnym kształcie jest nie do przyjęcia z różnych powodów min. z powodu, że niektóry zapisy w tekście projektu ustawy są BARDZO SZKODLIWE I NIE SĄ DOBRE DLA TERAPEUTÓW INNYCH NIŻ PSYCHOLOGÓW LUB PSYCHOTERAPEUTÓW W MYŚLI ZAPISÓW w szczególności wskazujemy na:

 1. Rozdział 1 art. 4 i definicji pomocy psychologicznej oraz uprawnionych osób do jej udzielania bo w ten sposób narusza praw innych zawodów i specjalistów zawiązanych bezpośrednio podczas realizacji czynności zawodowej z udzielaniem pomocy psychologiczne
 2. W zapisach tegoż rozdziału odnośnie czynności psychoterapeutyczne można zauważać mnóstwo błędów i zagrożeń związanych z uprawnieniami psychoterapeutycznymi dla psychologów („Za wykonywanie zawodu psychologa będzie uznane prowadzenie przez psychologa badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie psychologii, nauczanie psychologii w ramach przedmiotów podstawowych i kierunkowych, a także wykonywanie psychoterapii na warunkach określonych w odrębnych przepisach.”) Uważamy, że należy skreślić ten zapis!
 3. Zastrzeżone skorzystania z testów dla psychologów w tekście projektu nie może obejmować testów psychoterapeutycznych, lekarskich i pedagogicznych. Owszem ten zapis może pozostać wyłącznie dla testów stricto psychologicznych.
 4. W projekcie Ustawy nie powinno tworzyć Izb psychologicznych i wymuszać psychologów do przynależności wraz z zobowiązaniami finansowymi lecz uważamy, że wystarczy jedynie Rejestr Psychologów.
 5. Rozdział 2, Art. 9.p.1.c.9 – jest nie uzasadniony i tworzy pewność nadużyć, również pod względem dalszych przypisów związane z danymi osobistymi. Uważamy, że te zapisy należy skreślić jednoznacznie. Oczekiwana Ustawa powinna chronić tytuł zawodowy psychologa nie tworząc kosztownych i nieproduktywnych oraz administracyjnych Izb Psychologicznych.
 6. Wymóg 12 miesięcznej przymusowej opieki ze strony uprawnionego psychologa, finansowanej przez kolegów z Regionalnej Izby Psychologicznej – Uważamy, że jest zapis jest szkodliwy dla młodych psychologów z uwagi na rynek pracy i zatrudnienia w zawodzie nie mówiąc o nakładach finansowych, czas i nadużyć ze strony „opiekunów” oraz odpowiedzialność podmiotów uczelnianych które prowadzą studiów psychologicznych i rozdają dyplomy o niskiej wartości zawodowej.

Z wyrazami szacunku
Prof. Bassam Aouil
Prezes Zarządu Głównego PTT

DIAGNOZ – MED – EDUKACJA
Centrum Diagnozy, Terapii i Osobistego Rozwoju
Człowieka w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wrocławska 28

serdecznie zaprasza na kurs
w wymiarze 100 godz. dydaktycznych
„ARTETERAPIA W EDUKACJI I MEDYCYNIE”

Rozpoczęcie kursu: 15 kwiecień 2015 r.

Termin ukończenia: do 15 października 2015 r. (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych)

Adresaci kursu:

 • psycholodzy
 • pedagodzy
 • terapeuci
 • kadra pedagogiczna
 • specjalistyczna kadra medyczna

Forma kursu:

e- larningowo – stacjonarna (treści teoretyczne zaliczane przez internet, zajęcia praktyczne realizowane w siedzibie Centrum.

Pozostałe szczegóły:

Zapisy do 14 kwietnia w siedzibie Centrum DIAGNOZ – MED – EDUKACJA w Ostrowie Wielkopolskim lub poprzez Sekretariat Centrum pod nr tel. 505-59-49-01

Koszt kursu to 450 zł płatne jednorazowo (do 15 kwietnia) lub w trzech równych ratach po 150 zł (płatne do 15 danego miesiąca)

Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu zatwierdzone przez Radę Naukową Centrum.

DYREKTOR MERYTORYCZNY: mgr Adam Urbaniak

Bank Spółdzielczy w Raszkowie o/ Ostrów Wielkopolski: 45 8430 0009 0020 1289 0196 0343

DIAGNOZ – MED – EDUKACJA
Centrum Diagnozy, Terapii i Osobistego Rozwoju
Człowieka w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wrocławska 28

serdecznie zaprasza na kurs
w wymiarze 60 godz. dydaktycznych
„Język migowy”

Adresaci kursu:

 • psycholodzy
 • pedagodzy
 • terapeuci
 • kadra pedagogiczna
 • specjalistyczna kadra medyczna

Forma kursu:

Stacjonarna, realizowana w siedzibie Centrum ( tryb weekendowy 10 -20 godzin w miesiącu realizowane w soboty lub niedziele w oderwaniu od pracy – 2 zjazdy 10 godzinne w miesiącu)

Pozostałe szczegóły:

Zapisy do 14 kwietnia w siedzibie Centrum DIAGNOZ – MED – EDUKACJA w Ostrowie Wielkopolskim lub poprzez Sekretariat Centrum pod nr tel. 505-59-49-01

Koszt kursu to 580 zł płatne jednorazowo (do 15 kwietnia) lub w trzech ratach 200 zł + 200 zł + 180 zł (płatne do 15 danego miesiąca)

Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu zatwierdzone przez Radę Naukową Centrum.

DYREKTOR MERYTORYCZNY: mgr Adam Urbaniak

Bank Spółdzielczy w Raszkowie o/ Ostrów Wielkopolski: 45 8430 0009 0020 1289 0196 0343

wtorek, 31 Marzec 2015

Wesołych Świąt!

Strona 6 z 14« pierwsza...4567810...Ostatnia »